Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Organy Jednostki
  Data modyfikacji: 15-11-2021 10:04
 2. Majątek Jednostki 2020
  Data modyfikacji: 26-07-2021 10:09
 3. Badanie Sprawozdania Finansowego za 2020
  Data modyfikacji: 07-12-2020 12:54
 4. Majątek Jednostki
  Data modyfikacji: 03-11-2020 08:52
 5. Majątek Jednostki 2019
  Data modyfikacji: 03-11-2020 08:50
 6. Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku
  Data modyfikacji: 15-09-2020 12:39
 7. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Data modyfikacji: 01-09-2020 08:07
 8. Przegląd Ksiąg Rachunkowych 2019
  Data modyfikacji: 05-11-2019 09:06
 9. Przetarg na zbycie nieruchomości
  Data modyfikacji: 24-10-2019 07:53
 10. nabory na wolne stanowiska 2019
  Data modyfikacji: 23-10-2019 14:11
Wersja XML