Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na zbycie nieruchomości

Zarząd Prudnickiego TBS Sp z o.o. po raz drugi ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Sybiraków, stanowiącej własność Prudnickiego TBS Sp z o.o. Szczegóły w załącznikach:

PDFogłoszenie o rokowaniach.pdf
PDFSybiraków 1.pdf
PDFSybiraków 2.pdf
PDFzaświadczenie.pdf
 


Zarząd Prudnickiego TBS Sp z o.o. informuje, że z uwagi na brak zgłoszeń do udziału w rokowaniach zostały one zakończone wynikiem negatywnym. 


Zarząd Prudnickiego TBS Sp z o.o. ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Sybiraków, stanowiącej własność Prudnickiego TBS Sp z o.o. po drugim przetargu zakończonym negatywnie. Szczegóły w załącznikach:

PDFOgłoszenie - Rokowanie.pdf
PDFwypis z rejestru gruntow.pdf
PDFwypis z rejestru gruntów2.pdf
PDFzaświadczenie.pdf
 


Zarząd Prudnickiego TBS Sp z o.o. informuje, że w dniu 14.05.2019 r. z uwagi na brak postąpienia przez oferenta przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.


Zarząd Prudnickiego TBS Sp z o.o. ogłasza po raz drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Sybiraków stanowiącej własność Spółki. Szczegóły w załącznikach :

PDFSybiraków - Prudnik Przetarg po raz drugi.pdf
PDFSybiraków 1.pdf
PDFSybiraków 2.pdf
PDFZaświadczenie.pdf
 


Zarząd Prudnickiego TBS Sp z o.o. informuje, że w dniu 15.04.2019 r. z uwagi na brak postąpienia przez oferenta przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.


Zarząd Prudnickiego TBS Sp z o.o. informuje, że w załączniku "Ogłoszenie o przetargu" w pkt. 4 oraz w pkt 11 wystąpiły pomyłki pisarskie:

W pkt.4 kwota słownie jest "jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100" winno być "jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100"

W pkt. 11 w zdaniu ,,Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Prudnik" winno być "Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Spółki"


 

Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Sybiraków, stanowiącej własność Spółki - szczegóły w załącznikach :

 

Wersja XML