Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeglądy 2017

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych

                       kontroli budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Prudnickie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku ul. Piastowska 42 administrator/zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza  do  składania  ofert - na wykonanie w 2015 roku: Okresowej rocznej kontroli budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie kontroli przewidzianych art. 62.ust.1 lit a,b,c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (tj. budowlanej, gazowej, kominiarskiej ):

- Przegląd budowlany – 221 budynków

       - Przegląd instalacji gazowej – 213 budynków

       - Przegląd kominiarski – 220 budynków

 

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Prudnickiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej Nr 42 I p., oraz na naszej strony internetowej: www.tbsprudnik.pl  (BIP)

 

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof PAKUŁA, który przyjmuje zainteresowanych oferentów w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 6, w godzinach od 7.00 do 12.00 tel./fax.0774068350, wew.26.

 

                                                                                                                        Prezes Zarządu Prudnickiego TBS Sp. z o.o.

                                                                                                                                     mgr Mirosław Czupkiewicz

                                        

Wersja XML