Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Prudnickie TBS Sp. z o.o.
48-200 Prudnik, ul. Mickiewicza 7

NUMERY TELEFONÓW:

Centrala: 48 77 406-83-50
        Fax: 48 77 406-83-54

Telefony bezpośrednie:

Prezes Zarządu:     77 406-83-51
Dział Techniczny:   77 406-83-52 
Dział Wspólnot Mieszkaniowych i Eksploatacji Zasobów:  77 406-83-53

oraz numery wewnętrzne:
21 Sekretariat
22 Prezes Zarządu
23 Dział Wspólnot Mieszkaniowych i Eksploatacji Zasobów
24 Dział Księgowości
26 Samodzielne Stanowisko ds. Analiz, Rozliczeń i Nadzoru Budowlanego/Dział Techniczny
27 Główna Księgowa
28 Dział Techniczny

http://www.tbsprudnik.pl
e-mail:info@tbsprudnik.pl

Wersja XML